Lagtävling

Vi har två lagtävlingar i löpklasserna, en tävling för 10 km-klassen och en för 5 km-klassen. Det kostar inget extra att vara med i lagtävlingen, och det mycket prestige på spel här!

  • Laget definieras strikt av vilket lagnamn man angett vid on-line-anmälan.
  • Laget måste bestå av minst 3 deltagare, mixed, dvs;
    (kan vara flera än 3 och omfatta såväl män som kvinnor)
  • Placering bestäms av den sammanlagda tiden för de tre bästa tiderna i laget.

Ange lagnamnet direkt vid anmälan (grönmarkerat nedan),
Koordinera så att ni alla stavar exakt likadant med avseende på mellanslag osv.

OBS Förening/Företag spelar formellt ingen roll för lagtävlingen, det är bara Lagnamn som styr. (Så deltagare från olika företag och föreningar kan bilda ett lag – men det kan ju hända att respektive förening/företag har synpunkter 🙂 )