Anmäla med kampanjkod

Om du har fått en kampanjkod av din förening eller din arbetsgivare kan du anmäla dig utan att betala vid anmälan. Det ekonomiska regleras mellan oss och er ansvarige (som kan läsa här). Du kommer vid slutförd anmälan att få en fullständig anmälan med startnummer, startbevis och bekräftelsemail till den adress du uppger vid anmälan. Er ansvarige kan uppmana dig att skriva något särskilt vid ”Representerar:” och även uppmana dig att använda din officiella epostadress hos arbetsgivaren för att underlätta kontrollen av vilka som anmält sig. Vi fakturerar alla anmälningar som gjorts med kampanjkoden och er ansvarige ges möjlighet att granska alla anmälningar som gjorts med er kampanjkod.

Så här gör du:

  1. Gå till on-line anmälan (öppnas i ett separat fönster)
  2. Registrera precis som vanligt Namn, Efternamn, e-post, Representerar, Klass, etc
  3. Ange den kampanjkod som du fått av er ansvarige
  4. Klicka ”Vidare”
  5. Du kommer till en ny skärm där du antingen kan knappa in ytterligare deltagare eller fortsätta till nästa steg. (Du kan anmäla många deltagare i anmälan)
  6. Om du använder Kampanjkod för alla anmälningar så blir summan att betala 0 kr.
  7. Klicka på knappen ”Slutför beställning >>” (Viktigt! du måste klicka på knappen annars tilldelas du ingen nummerlapp och din anmälan är inte  giltig)
  8. Du får ett startbevis med ditt startnummer (spara eller skriv ut) och ett e-post meddelande med samma startbevis.
  9. Kontrollera gärna på startlistan så att du hittar ditt namn, om inte; kontakta oss på anmal.ifktrelleborg@gmail.com

Vi stämmer sedan av med er ansvarige så att alla som anmält med denna kampanjkod är berättigade till den.