Karta

Omklädnad / parkering
Omklädnad kan ske i Söderslättshallen.
Kläder transporteras till mål med en transport (vi kör bara en gång, 10:10)

Tidtagning
Engångschip (Neptron)
Viktigt ! Bruttotidtagning – Tidtagningen startar när startsignal ljuder, inte när du passerar startlinjen. Viktigt 2022 kan behöva ändra dragningen eftersom det pågår byggnadsarbeten på Trelleborg Övre. Kontrollmätta banor.

Klicka på markörerna för info.
Klicka på startmarkören och välj vägbeskrivning till start

Visa Trelleborgsloppet på en större karta